Aranacja biura - West-Pol

Meble biurowe
Aranacja biura

Aranacja biura

Projektanci West-Pol - specjalici w zakresie aranacji przestrzeni biurowej - mog zaj si urzdzeniem dowolnego obszaru siedziby Pastwa firmy. Aranacje, ktre przygotowujemy dla naszych Klientw, cz dwie najwaniejsze zasady organizacji przestrzeni w biurze: komfort i presti. Tworzymy dla Pastwa wygodne stanowiska pracy, przyjazne miejsca spotka i rozmw konferencyjnych, a take eleganckie gabinety o duym potencjale wizerunkowym.

Aranacj biura przystosowujemy do potrzeb konkretnej brany. Bierzemy pod uwag realia pracy: czy w Pastwa zespole najwaniejsza jest praca zespoowa, czy zadania realizowane indywidualnie? Nawet w stosunkowo niewielkich pomieszczeniach mona wyodrbni strefy, ktre dadz pracownikowi poczucie prywatnoci i uatwi koncentracj na wykonywanych zadaniach.

Dziki poczeniu usugi projektowania biur ze sprzeda mebli, zamieniamy teori ergonomii pracy na praktyczne rozwizania. Odwoujemy si do aktualnych trendw w architekturze i gruntownej wiedzy o przepisach BHP oraz obowizujcych normach, a nawet do elementw merchandisingu.

Realizacja zamwie na projekt powierzchni biurowej obejmuje kilka etapw:

  1. Nasz przedstawiciel jedzie do siedziby Pastwa firmy i wykonuje pomiar wntrza. Jeli dysponuj Pastwo planem biura, poprosimy o jego przesanie (wwczas pomiary na miejscu nie s ju konieczne).
  2. Ustalamy z Pastwem podstawowe kwestie, takie jak przeznaczenie poszczeglnych pomieszcze czy preferowany rodzaj mebli, dostosowany do trybu pracy i wykonywanych zada.
  3. Przy uyciu oprogramowania architektonicznego przygotowujemy wizualizacj 3D, ukazujc meble we wntrzu. Projektujemy optymalne ustawienie mebli.
  4. W oparciu o oglny projekt wykonujemy zrzut poziomy biura z ustawionymi ju meblami oraz kilka wizualizacji kadego pomieszczenia. Dziki temu otrzymuj Pastwo orientacyjny podgld aranacji przestrzeni.
  5. Jeli maj Pastwo jakie sugestie lub uwagi, projektant modyfikuje projekt zgodnie z oczekiwaniami.
  6. Dostarczamy do Pastwa zamwione meble, a ekipa montaystw skada je i ustawia zgodnie z przygotowanym planem.